Công trình hầm biogas kiên cố Cơ SỞ Chế Biến tinh Bột Mì Tân Hợp Thành

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia với công trình hầm biogas 1.500m3 xây kiên cố xử lý nước thải sơ chế tinh bột mì.


Ảnh Hoàng Lam: Công trình hầm biogas Cơ SỞ Chế Biến tinh Bột Mì Tân Hợp Thành

 

 

 


Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác