Công trình xử lý nước thải chăn nuôi quy mô 1.200 heo nái của Công ty cổ phần Phúc Bảo Minh

Công trình xử lý nước thải chăn nuôi của Công ty Cổ Phần Phúc Bảo Minh. Với quy mô xử lý cho trang trại 1.200 heo nái, lưu lượng nước 300m3 ngày đêm tại Phước Bình - Long Thành - Đồng Nai

Ảnh Hoàng Lam: Công trình xử lý nước thải Công ty cổ phần Phúc Bảo Minh

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác