Khánh thành bàn giao khu bán thực phẩm tươi sống chợ Lê Lợi

 

Sáng 25-10, huyện Thống Nhất đã tổ chức lễ khánh thành khu bán thực phẩm tươi sống chợ Lê Lợi. Đây là công trình nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống thứ 11 trên toàn tỉnh được dự án nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) đầu tư.

Sau khi bàn giao công trình trên cho hợp tác xã thương mại dịch vụ Quang Trung sẽ đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhóm thực phẩm tươi sống cho xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Công trình nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Lê Lợi này do Công ty TNHH Phú Hoàng Gia đảm nhận thi công. Công trình hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày.

Ảnh Hoàng Lam: Hình ảnh công trình bàn giao

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác