Máy Phát Điện Biogas 50KVA Trang trại chăn nuôi heo Anh Nam Sông Xoài

Máy phát điện chạy bằng khí biogas 50KVA tại Trang trại chăn nuôi heo của Anh Nam Sông Xoài - Tân Thành - BRVT

Ảnh Hoàng Lam: Máy phát điện chạy bằng khí Biogas 50KWA
Bà Rịa Vũng Tàu

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác