Công trình Chợ Lê Lợi tại xã Quang Trung - Thống Nhất - Đồng Nai

Công ty TNHH Phú Hoàng Gia triển khai thi công công trình nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống Lê Lợi tại xã Quang Trung - huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai.

Ảnh Hoàng Lam: Chợ Lê Lợi

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác