Tin tức

CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG GIA cung cấp dịch dụ vận hành hệ thống xử lý nước thải cho các công ty xí nghiệp. Với đội ngũ công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp sẽ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cao của các hệ thống. Ảnh Hoàng Lam: Vận hành hệ thống xử lý nước thải Ảnh Hoàng Lam: Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Xem Thêm
Công ty TNHH Phú Hoàng Gia chuyên thiết kế và thi công các công trình công nghiệp Ảnh Hoàn Lam
Xem Thêm
​Tỉnh An Giang mới ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh. ​Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản không kim loại như sau mức thu 70.000đ/m3...
Xem Thêm
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1032 ngày 11/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ​Theo đó, Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành...
Xem Thêm
Việc cấp nhãn hiệu môi trường (EL) cho các nước đang phát triển là phù hợp và nó liên quan trực tiếp tới việc xuất khẩu hàng hoá. Thị trường trong nước về các sản phẩm được cấp nhãn hiệu sinh thái thực ra là nhỏ bé. Các kế hoạch cấp nhãn hiệu môi trường...
Xem Thêm
​Vừa qua, Sở Công thương và Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện chứ c năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương. ​Theo đó, nội dung chính của quy chế  nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ...
Xem Thêm
123
Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác