Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống

CÔNG TY TNHH PHÚ HOÀNG GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ:

- Bảo trì nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải.

- Sửa chữa nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải.

- Cải tạo nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải.

- Nâng cấp nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải.


Ảnh minh họa: Hoàng Lam


Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác