Thi công, xây lắp công trình

  Công ty TNHH Phú Hoàng Gia chuyên thiết kế và thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, cầu đường, cấp thoát nước, san lấp mặt bằng, các công trình xử lý chất thải, nước thải, sửa chữa công nghiệp và dân dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh Hoàng Lam: Phú Hoàng Gia thi công

công trình xử lý nước thải công nghiệp

 

Ảnh Hoàng Lam: Phú Hoàng Gia thi công

Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp


Ảnh Hoàng Lam: Phú Hoàng Gia thi công

công trình hầm biogas bằng bạt HDPE

 

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác