An Giang: Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại

Tỉnh An Giang mới ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh.


​Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản không kim loại như sau mức thu 70.000đ/m3 đối với và đá ốp lát, làm mỹ nghệ, quặng fenspat, 30.000đ/tấn đối với đá granit (có độ nguyên khối cao đáp ứng chế biến các sản phẩm đá chẻ thủ công), đá aplite (nguyên liệu sản xuất gạch ceramic), sét chịu lửa, khoáng sản không kim loại khác, mức 10.000đ/tấn đối với than…

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản không kim loại tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực vào ngày 20/7/2012.


Kim Sơn
(VEA)

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác